GlamourLashes Slovakia
Nižnianská 852/4, 075 01 TrebišovŠkolenia: Ing. Petra Bartková,
mobil: +421 915 269 075


Objednávky, sklad: Ján Bartko,
mobil: +421 905 920 278


Poradenstvo: glamourlashesslovakia@gmail.com alebo mobil +421 915 269 075

Platby:
Banka: ČSOB a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK06 7500 0000 0040 2595 6517
Číslo účtu: 4025956517/7500

Kontaktujte nás

nepovinné
Product added to wishlist