Vítejte ve světě prodlužování řas!

Language
0

Žádné produkty

Doručení Doručení zdarma!
Celkem 0,00 €
Objednat K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Doručení zdarma!
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.glamourlashes.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: Glamour Lashes Slovakia s.r.o., so sídlom Berehovská 2213/13, 075 01 Trebišov, IČO: 51 758 415, IČ DPH: SK2120778660 zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 44068/V.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.glamourlashes.sk. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho . Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.glamourlashes.sk

 

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do 72 hodín od objednania tovaru.

 

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať po výbere dopravy.

Platba vopred (prevodom na účet) - pri výbere tejto možnosti obdržíte všetky údaje k platbe. Tovar bude expedovaný po obdržaní platby na bankový účet predávajúceho.

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme kuriérom DPD a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti alebo platobnou kartou. 

Mimo Slovenskej Republiky je možná iba platba vopred (prevodom na účet). Tovar bude expedovaný do krajín mimo Slovenskej Republiky po obdržaní platby na bankový účet predávajúceho kuriérom DPD.

Ceny za doručenie

Cenník platný od 1.9.2019 pre úhradu poštovného:

  • Cena za doručenie nad sumu 90,00€ vrátane DPH ZADARMO v rámci Slovenskej Republiky kuriérom DPD
  • Cena za doručenie pri platbe na dobierku a doprave kuriérskou spoločnosťou je 4,80€ vrátane DPH
  • Cena za doručenie pri platbe prevodom a doprave kuriérskou spoločnosťou je 4,30€ vrátane DPH
  • Ceny za doručenie mimo Slovenskej republiky kuriérskou spoločnosťou DPD alebo Slovenskou poštou je 12,00€ vrátane DPH

 

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom DPD na dobierku alebo kuriérom DPD platba prevodom na účet).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, tovar zvyčajne odosielame do 48 hod od vystavenia objednávky počas pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

Dodacia lehota pri objednávke dopravy kuriérskou spoločnosťou DPD je 1-2 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
  • za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou
  • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

-Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.glamourlashes.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku neprevezme z objektívnych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá sa rovná nákladom na poštovné, balné a nákladom ktoré vznikli predávajúcemu kvôli neprevzatej objednávke. Táto je paušálne 10 EUR. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia sankcie.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.

 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Kupujúci má právo stornovať zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho, najneskôr však do 5 hodín od potvrdenia objednávky

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru a odstúpenia od zmluvy, vzor odstúpenia od zmluvy tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru v pôvodnom stave a balení na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť ak ide o :
a) dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba);
b) dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
c) dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky, ktorá nespadá do vyššie uvedených bodov, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.  Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 10,-EUR.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom po stanovenej lehote 7 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 10,-EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 14 kalendárnych dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou v nepoškodenom pôvodnom, hygienicky balenom obale.

FAREBNOSŤ PRODUKTU

Predávajúci nie je zodpovedný za možné farebné odchýlky produktu s farbou produktu zobrazenou na monitore kupujúceho.

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Podrobnosti o reklamácii a vrátení zakúpeného tovaru v súlade s Reklamačným poriadkom uvedeným na stránke www.glamourlashes.sk


Načítání...